DGM

Home / Услуги / Виртуална ИТ Инфраструктура / Защо DGM

Защо DGM

Ненадминати нива на обслужване

Осигуряването на надеждна и сигурна ИТ инфраструктура изисква специфично ноу-хау и експертиза. Ние осигуряваме услуги с ясно дефинирани параметри, включително и със специфични архитектурни, технологични и търговски гаранции за надеждност, производителност и сигурност. Всеки доставчик ще ви каже, че неговите услуги са най-добрите на пазара. Погледнете по-внимателно. Това, което те реално ви предлагат дори не се доближава до услугата, която ние предоставяме.

Лидер в cloud услугите

DGM е развила стратегически взаимоотношения с ключовите технологични лидери в областта на виртуализацията, като VMware и DataCore, работи директно с техните развойни екипи и участва в процеса на изпитване и разработване на техните бъдещи продукти. DGM проучва, анализира и изпитва нови поколения технологии в собствената си ИТ лаборатория. Ние използваме натрупаните знания и опит допълнително да подобрим качеството на нашата услуга Виртуалната ИТ инфраструктурна и да предоставим допълнителни уникални иновативни функционалности на нашите клиенти.

Сигурният избор

Предоставянето на облачни услуги към крайни клиенти е възможно единствено при използването на лицензи, придобити в рамките на програмата „Доставчик на услуги“ (Service Provider).

DGM не използва оборудване или лицензи за „вътрешна употреба“ или „демонстрационни цели“, за да предоставя търговски услуги на своите клиенти. DGM е сертифициран „Доставчик на услуги“ на VMware, DataCore и Microsoft и използва единствено лицензи придобити в рамките на тази програма за да предоставя облачни услуги на своите клиенти. По този начин DGM гарантира, че клиентите използват последните налични софтуерни версии и функционалности и че наличието на предоставяната им услуга няма да прекъсне поради неуредени лицензионни правила.

Без компромиси със сигурността

DGM не прави компромис със степента на резервираност на технологичната си инфраструктура, за да постигне по-ниски цени. Всеки един компонент на Виртуалният информационен център на DGM е минимум двойно резервиран, за да се гарантира максимално ниво на наличност на системата и сигурност на информацията. Откакто стартирахме предлагането на нашата Виртуална ИТ инфраструктура не сме имали нито едно аварийно прекъсване на услугата.

Високо-качествена, доказана виртуализационна платформа

Нашият Виртуален дейта център е на 100% виртуализиран. Ние сме внедрили доказани, високо-качествени виртуализационни технологии, които се използват от над 90% от Fortune top 100 компаниите – Vmware сървърна виртуализация, DataCore виртуализация на дискови масиви, Cisco Nexus мрежова виртуализация.

Нашата услуга Виртуална ИТ инфраструктурна покрива най-актуалните, върхови критерии за облачна услуга и позволява на нашите клиенти да се възползват в пълна степен от ползите на виртуализацията.

Постоянна инвестиция в развитие на услугата

DGM е компания, която е постоянно ангажирана в инвестиции в надграждане на опорната инфраструктура и софтуер, което ни позволя да осигурим максимално качество, производителност и мащабируемост на услугите, които предлагаме на нашите клиенти.