DGM

Home / За Облака

За Облака

Технологията лежи в основата на прогреса и съответно главната й задача е да бъде двигател на новите постижения и подобрения. Светът на цифровите технологии постоянно се движи напред, правейки информацията по-достъпна, комуникациите по-удобни, а споделянето на данни – по-сигурно. Иновативните облачни технологии позволяват на потребителите да се възползват от всичко това едновременно, но същевременно са и много повече от това.

Казано по-просто облачните услуги обхващат различните услуги и решения, които могат да бъдат получени, трансферирани, запазени и създадени в реално време през интернет. Всеки път, когато запазвате снимка онлайн или споделяте нещо в сайтовете на социалните мрежи вие използвате облачни услуги.

Техническата гледна точка към облака, обаче, е малко по-сложна. Както IBM дефинира облака, той комбинира нуждата от виртуализация, стандартизация и автоматизиране с разходна и енергийна ефективност. Наред с това, че осигурява ниски разходи, той има множество други предимства, като гъвкавост на услугата и бизнес оптимизация чрез групиране и стандартизиране на процесите.

Едно от основните предимства на облачните услуги е възможността да се осигури оптимално натоварване на използваните от сървъри и дискови масиви ресурси. Докато понастоящем повечето компании натоварват на около 20% ползваните от тях ресурси, с облачните услуги могат да увеличат тази стойност до 90%, като използват толкова ресурси колкото са им необходими към момента. Освен това, облачните технологии съкращават сроковете за осигуряване на ИТ ресурси от няколко седмици до минути. Те ускоряват и редица други аспекти на бизнеса – като например управлението на промените, което може да се сведе от няколко месеца до няколко часа, или времето за изплащане на дадена нова услуга, което може да се подобри от години до месеци. Не на последно място, облачните услуги могат да превърнат фиксираните капитални разходи в променливи оперативни разходи.

Експертите и изследователите споделят гледната точка, че облачните услуги няма да бъдат заменени, след като се наложиха! Съгласно оценките от технологично изследователската фирма Гартнър, глобалният пазар на облачни услуги през 2012 е стигнал до 109$ млрд., като доклад на компанията за пазарни проучвания IDC предвижда глобалните разходи за публичните облачни услуги да достигне почти 100$ млрд. до 2016 г.