DGM

Home / За Облака / Какво е различното?

Какво е различното?

Прилагането на облачни изчислителни услуги оказва влияние върху целия бизнес по няколко начина. Едно от първите неща, които клиентите забелязват е, че облачните услуги значително подобряват ефективността на бизнеса. Например преди бизнесът да започне да използва облачните услуги, оползотворяването на ползваните изчислителни ресурси е около 10% до 20%, а след възприемането на Облака, тя достига 70%, а в някои случаи – дори до 90%.

Накратко, облачните услуги разширяват ИТ възможностите до невъобразима доскоро степен. Компанията става по-бърза, по-ефективна и по-стабилна. Според експертите, въпреки че всеки от основните характеристики на облачните услуги – виртуализация, стандартизация, автоматизация и самообслужване – имат самостоятелна полза за бизнеса, облакът е реално много повече от сумата на тези отделни части.

Поради огромното им приложение на различни нива и поради резултатите, които могат да се постигнат и ИТ, и бизнеса са заинтересовани от тях. Това е ситуация, при която печелят и двете страни. Това предполага, че облачните услуги ще станат по-скоро стандарт, отколкото изключение през следващите години. В определен бъдещ момент (според някои около 2020 г.) ИТ и бизнесът ще се слеят и ИТ ще стане функция на бизнеса.