DGM

Home / За Облака / Характеристики

Характеристики

Самообслужване при необходимост: всеки клиент може да получи различни изчислителни услуги, включително сървъри, дискови масиви и приложения. Те работят автоматично, елиминирайки нуждата от човешки контакт с доставчиците на услуги. Според потребностите на клиента осигурените компютърни ресурси и услуги могат да се увеличават или намаляват, в зависимост от специфичните нужди на бизнеса или организацията.

Виртуални пулове от ресурси (VRP): Това е критично важна характеристика на Частните облаци (private clouds). Ресурсите на физическите сървъри, дискови масиви и мрежи се обединяват в логически пулове от ресурси, с чиято помощ значително се улеснява използваемостта и се подобрява ефективността на потреблението. VRP гарантират изчислителни ресурси за всички сървъри в частния облак, като всички тези ресурси се разпределят автоматично сред виртуалните сървъри в пула.

Гъвкаво ценообразуване: Тъй като клиентите могат сами да определят типа и обема на облачните услуги, които ползват, те имат възможността правилно да планират своите разходи. Тази гъвкавост е възможна, благодарение на различни ценови модели като ценообразуване на база използване, плащане на база потребление или други различни абонаментни модели. Контролируеми услуги: Ползвайки облачни услуги клиентите могат да контролират и оптимизират ресурсите. Благодарение на тези способности, ресурсите могат да бъдат следени и приспособявани, осигурявайки прозрачност, и за клиентите, и за доставчиците.