DGM

Home / За Облака / От ИТ гледна точка

От ИТ гледна точка

Очевидно е защо облачните услуги имат значение за ИТ. Те предлагат неограничени възможности за развитие и позволяват на ИТ специалистите да се фокусират върху дейности, които добавят стойност и да бъдат консултанти на бизнеса, вместо да са заети с грижа за хардуера и ремонтиране на ИТ платформата.

Облачната ИТ организация е концентрирана не толкова в осигуряването на задълбочена техническа експертиза, а може да се концентрира върху ефективност и генериране на стойност на много по-креативно ниво, мислейки за стратегически инициативи, който могат да бъдат „променящи играта“ за бизнеса. С подобрена скорост и гъвкавост се постига и намаляване на разходите и по-висока продуктивност.

За да се подготви работеща облачна стратегия, ИТ специалистите трябва да обърнат внимание на различни аспекти – дали приложенията, за които става въпрос, са готови за миграция към облака, дали е избран подходящ модел за внедряване, дали е направен подходящ дизайн на облачната платформа.