DGM

Home / За Облака / Тенденции

Тенденции

Много експерти предвиждат, че при облачните услуги през следващото десетилетие ще се наблюдава драматичен ръст, който ще бъде движен преди всичко от търсенето на разходно-ефективни решения и гъвкавост. В доклада от 2011 г. за облачните изчислителни услуги Гартнър предвижда, че те ще станат основни до 2021 г. и вместо облачни компютърни услуги те ще бъдат назовавани просто компютърни услуги. Освен това се очаква ИТ да стане функция на бизнеса.

Има различни доклади, които се опитват да погледнат в бъдещето и да анализират най-вероятното развитие на глобалната ИТ индустрия, включително и облачните услуги. Всички те, изглежда, са съгласни, по няколко ключови въпроса. Експерти в пазарните изследвания като Гартнър, Форестър и Овум са съгласни, че облакът ще бъде в центъра на технологичния прогрес, а това мнение се подкрепя от IDC и IBM. По-специално докладите предвиждат огромния потенциал на публичните облачни услуги и Платформата като услуга, които неминуемо ще играят важна роля през следващите 10 години наред с мобилните устройства, приложенията и социалните медии.

Очаква се навлизането на облачните услуги да нарасне драстично в краткосрочен до средносрочен план. През 2011 г. изследване на IBM разкри, че 72% от бизнеса е в някакъв етап на внедряване на облачни услуги – вече внедрени, внедряващи или пилотно пуснати, като 91% от запитаните имат планове да използват облака до 2014 г.