DGM

Home / Услуги / ИТ управление и поддръжка / Ценообразуване

Ценообразуване

Ценообразуването на услугата ИТ управление и поддръжка се извършва на база времето в човекодни, изразходвано от специалистите на DGM за извършване на заявени от наш клиент услуги.

Клиентите ни се ангажират всеки месец да предплащат определена сума. В зависимост от размера на предплатената сума клиентите получават различна отстъпка от ценова листа за услуги на DGM и различни нива на гарантираните параметри на обслужването. Служители на DGM извършват единствено предварително одобрени от клиентите ни услуги, като в края на всеки месец клиентите ни получават отчет за изразходваното време. Ако сумата за извършените през месеца услуги надвишава предплатената такса разликата се заплаща заедно с предплатената сума за следващия месец.

Условията могат да бъдат предоговаряни във всеки един момент в зависимост от реалните нужди на клиента!