DGM

Home / Услуги / ИТ Консултации / Ползи

Ползи

Повишена конкурентоспособност

Съгласно изследването на МакКинзи миграцията към Облака може да доведе до 20-25% спестяване от настоящите разходи за ИТ. Организациите, които максимално се възползват от потенциала на облака могат да добавят към бизнеса си значителна стойност и устойчиви бизнес предимства. Облакът предлага способи за „промяна на играта“ в бизнеса, които захранват с иновации веригата на добавена стойност и клиентските предложения на предприятията, давайки им възможност да оптимизират, иновират или създават нови бизнес модели.

С нашите консултантски услуги вие можете да се възползвате пълноценно от ползите на нови технологии, да постигнете конкурентни предимства и допълнително да развиете вашия собствен бизнес.

Нови възможности за развитие на бизнеса

В днешния свят ИТ могат драстично да променят бизнеса. „Новото ИТ” позволяват нови бизнес модели и източници на растеж.

Компаниите трябва да преосмислят начина и ползите от инвестиране в ИТ. Инвестициите трябва да се насочват към иновации и създаване на иновативни бизнес модели.

Визия за развитие на вашето ИТ

Ние правим оценка на настоящето състояние на Информационните Технологии във вашата организация, идентифицираме критични проблеми и начертаваме нова стратегия и ясен план за нейното развитие. Нашите клиенти имат спокойствието, че са взели правилното решение за това, как да развиват своите ИТ по най-добрия възможен начин.

Много компании са затруднени от остарели технологии, които ограничават тяхната гъвкавост и способност да иновират. С нашите консултантски услуги ние помагаме да се възползват от нови ИТ решения, които им позволяват да тестват и да се учат, да се адаптират и иновират много по-ефективно отколкото преди.