DGM

Home / Услуги / ИТ Консултации / Ценообразуване

Ценообразуване

Ценообразуването на консултантските услуги се базира на време в човекодни, изразходвано от специалистите на DGM за извършване на заявени от наш клиент услуги. В началото на всеки проект нашите клиенти получават количествата сметка в която са включени всички необходими разходи за изпълнение на задачата – няма скрити или непредвидими разходи.

Условията могат да бъдат предоговаряни във всеки един момент в зависимост от реалните нужди на клиента!