DGM

Home / Услуги / Виртуална ИТ Инфраструктура / Ценообразуване

Ценообразуване

Виртуалният ресурсен пул (ВРП) е логически контейнер, който се използва за осигуряване на гарантирана сума от компютърни ресурси за всички виртуални сървъри във вашата Виртуална ИТ инфраструктура. Тези ресурси се разпределят автоматично сред виртуалните сървъри, работещи в пула в зависимост от техните моментни нужди. Общите параметри на ВПР определят реалния използван капацитет на вашата Виртуална ИТ инфраструктура.

Всеки ВРП се определя чрез задаване на следните параметри:

  • Общ брой виртуални процесорни ядра (бр.)
  • Обща процесорна скорост (MHz)
  • Общо количество памет (MB)
  • Общо размер на онлайн пространството за съхранение на данни (GB)
  • Общо размер на бекъп пространството съхранение на данни (GB)
  • Общ брой виртуални мрежови портове (бр.)

Според нуждите, могат да се добавят или премахнат виртуални сървъри и допълнителни ресурси във Виртуалния ресурсен пул. При добавяне на нови виртуални сървъри към пула или при повишаване на параметрите на отделни виртуални сървъри, трябва да се извърши преизчисление на свободните ресурси.

Последното поколение технологии за виртуализация, които използваме, ни позволяват да конфигурираме ВРП с по-ниски ресурси в сравнение с „механичния сбор” от ресурсите, отделени за всеки отделен виртуален сървър, без това да причинява недостиг или спад в производителността. Тъй като различните виртуални сървъри работят с различно натоварване и тъй като пиковите натоварвания са кратки и почти никога не са по едно и също време, средното оползотворяване на Виртуалния ресурсен пул винаги е по-ниско.

Поради това, че месечните такси се определят според параметрите на ресурсния пул, а не според механичния сбор от ресурси на виртуалните машини, се постига оптимизиране на разходите без загуба на производителност или качество.

За да се определят оптималните параметри на клиентския Виртуален ресурсен пул се задава първоначална конфигурация, базирана на първоначалните изисквания. Тази конфигурация преминава после през тестове, като се симулира реалното натоварване на клиентската среда.

Еластичността на услугата Виртуалната ИТ инфраструктурна дава възможно бързо и лесно да се променят параметрите (процесори, оперативна памет, дисково пространство и др.) съгласно реалното натоварване и по този начин финалните параметри да се оптимизират спрямо реално необходимите ресурси.

Подходящо е в началото да се създаде Виртуален ресурсен пул с по-ниски параметри, а по-късно те да бъдат настроени според нуждите. Това е обратното на физическия свят, където клиентът трябва първоначално да купи повече ресурси, отколкото използва.