DGM

Home / Услуги / ИТ управление и поддръжка / Ползи

Ползи

Надеждни системи

Нашите клиенти получават чувството за сигурност, че информационните системи и технологии, на които разчитат ще работят, защото екип от високо квалифицирани специалисти денонощно се грижи за тях. Те могат да се фокусират върху това, което вършат най-добре – да управляват и развиват своя собствен бизнес.

Ползването на множество разнородни и нови технологии и приложения в съвременните ИТ платформи ежедневно изправя системните администратори пред сериозни предизвикателства. Един специалист не е възможно да има експертни познания във всяка една област, технология, приложение или аспект на информационната сигурност. Експертизата на екипа на DGM покрива всеки един аспект на ползваните в една организация Информационни технологии, като всеки един специалист има задълбочени познания в различна област.

По-малко проблеми

Колкото по-малко проблеми свързани с Информационните Технологии имате, толкова по-ефективен ще бъде вашият бизнес.

Избирането на подходящата нова технология или софтуер базирано на задълбочени експертни познания и на натрупания опит, предварителното тестване на всяко предлагано от нас решение в нашата технологична лаборатория, правилната настройка и конфигуриране базирани на най-добрите практики в областта и постоянната превантивна профилактика и проактивен мониторинг са фактори, които позволяват на DGM да гарантира намаляването и дори пълното отсъствие на проблеми свързани с ИТ в организацията.

Добре управляван ИТ бюджет

Разходът DGM да поеме денонощния мониторинг и поддръжка на ползваните в организацията Информационни технологии или изцяло да поеме управлението им е значително по-нисък от разходите за поддържане на собствен ИТ екип.

Екипа ни постоянно изучава и тества нови технологии и има богат опит в изграждане на решения натрупан при работата с много и различни като големина и тип на бизнеса клиенти. DGM предлага на клиентите си иновативни решения на техните бизнес предизвикателства, които им осигуряват допълнителни бизнес предимства и оптимизация на разходите за ИТ.