DGM

Home / Услуги / Виртуална ИТ Инфраструктура / Ползи

Ползи

Намалени разходи за ИТ

Вие заплащате месечна такса само за ИТ ресурсите, които реално сте ползвали и само за времето, през което сте ги използвали. Много по-лесно за използване и ценово-ефективно решение, отколкото закупуването и инсталирането на ваше собствено оборудване. Вие може да намалите Общата цена на притежание (ОЦП) с до 40%.

Редуцирането на ОЦП се дължи на големите спестявания, свързани с:

  • Капиталови разходи: Сървъри, Дискови масиви, Мрежово оборудване, SAN оборудване, Софтуерни лицензи, Резервни части
  • Оперативни разходи: Мониторинг, Поддръжка, Хардуерни замени и подобрения, Колокация на оборудването (Захранване, Охлаждане), Годишни такси за поддръжка на софтуер и хардуер
  • Бизнес рискове: Планирани, Непланирани, Бизнес прекъсвания

Гъвкаво ползване на ИТ ресурси. Лесно скалиране

Вие можете да използвате ИТ инфраструктура с точно толкова ресурси колкото са ви необходими към момента. Когато изискванията на вашия бизнес нараснат, вие можете бързо да добавите допълнителни ресурси и после да ги премахнете, когато вече не са ви необходими.

Висока степен на надеждност и непрекъснатост на услугата

Вие можете да използвате услуга с гарантирано ниво на наличност, което до скоро можеха да си позволят само правителствени организации и големи корпорации. Вече няма да има прекъсвания на вашия бизнес поради аварийна повреда или планирана профилактика.

Всеки компонент на Виртуалния дейта център е минимум двойно резервиран, всеки бит данни е двойно подсигурен чрез SAN-базирана синхронна репликация между два независими и отделени дискови масива. Допълнително имаме внедрени редица технологии за виртуализация, както и предоставени от VMware функционалности като vSphere Distributed Resource Scheduler, vSphere VMotion и Storage VMotion, за да гарантираме максимална степен на наличност и надеждност на услугата Виртуална ИТ инфраструктура.

Подобрена ефективност

Високопроизводителните ресурси на Виртуалната ИТ платформа правят бизнеса ви далеч по-ефективен. Вече няма нужда да чакате, преди да бъде генериран важен за вас доклад или да бъде намерена необходимата ви информация.

DGM непрекъснато инвестира в закупуване на последно поколение оборудване, софтуер и иновативни технологии, за да осигури висока производителност на ресурсите и да добави нови уникални функции към услугата Виртуална ИТ инфраструктура. Използваната High Speed Cashing технология повишава производителността и намалява времето за достъп до дисковите масиви. DataCore Auto-Tiering функционалността осигурява автоматична и прозрачна миграция на най-натоварените блокове от данни към най-производителните дискови масиви.

Кратко време за предоставяне на услугата

Вие може да разполагате с ИТ ресурси, когато имате нужда от тях. Не е необходимо да чакате за доставка, инсталация и конфигуриране на оборудването.

Без първоначална инвестиция в капиталови разходи

Когато започвате нов бизнес или стартирате нова услуга вие може да ползвате необходимата към момента ИТ инфраструктура, предоставена ви под формата на услуга. Не е необходимо да инвестирате значителна сума пари в оборудване, което е оразмерено да поеме бъдещото натоварване за минимум 3 годишен период, без да знаете дали бизнеса ви в този му вариант ще продължи толкова време.

Включен безплатен мониторинг и поддръжка

Компаниите изразходват 60% от техния ИТ бюджет за ИТ хардуерна профилактика и поддръжка. Сега можете да ги имате безплатно.

Екип от сертифицирани експерти 24x7x365 наблюдава вашата Виртуална ИТ инфраструктура, за да се увери, че тя работи добре и е готов да ви помогне в случай, че имате нужда от помощ, когато я използвате. Допълнително ползвайки услугата ИТ управление и поддръжка вие можете да делегирате управлението на вашето ИТ към DGM. Ние можем да действаме като второ ниво на поддръжка в случай, че имате ваш собствен ИТ персонал. Също така вие можете да делегирате към DGM изпълнението на специфична задача или при нужда да използвате екипа от експерти на DGM за да получите необходимите ви ноу-хау и експертиза.