DGM

Home / Услуги / ИТ Консултации / Описание

Описание

DGM предоставя консултантски услуги на корпоративни клиенти, които искат да се възползват пълноценно от ползите на виртуализация и имат високи изисквания по отношение на надеждността, производителността и сигурността на информационните си системи. DGM съдейства на клиентите си в разработването на ИТ стратегия, която отговаря максимално на техните бизнес нужди, осигурява нови перспективи за бизнес развитие и подобрява тяхната конкурентоспособност.

С консултантските услуги на DGM нашите клиенти могат да ползват при необходимост ноу-хау и експертиза във всяка една област на ИТ.

Нашите консултантски услуги включват:

 • Одит и Оценка
 • Пилотни проекти и Доказване на концепция
 • Дизайн и Ре-инжинеринг
 • Изготвяне на RFPs и Управление на доставките
 • Внедряване и Управление на проекти
 • Миграция и Виртуализация (Бизнес приложения; ИТ инфраструктура)
 • Оптимизация и Развитие

Някои от сферите, в които консултираме нашите клиенти са:

 • Виртуализация (Инфраструктура, Сървъри, Дискови масиви, Десктоп и др.)
 • Облачни компютърни услуги
 • Консолидация (Информационни центрове, Инфраструктура)
 • Непрекъснатост на бизнеса
 • Информационна сигурност
 • Оптимизиране на ИТ
 • ИТ стратегия (Изготвяне и преглед)

You may certainly have great time using lovely Dubai escorts to produce you relish your nightlife. You are able to never become tired with a excellent GFE expertise in the incredible Abu Dhabi. This area is filled of new techniques to allow you to love and escort in uae have a good time. If you are a genuine nature lover then you definitely have to check this out city, which is known because of the exoticism and glamor. And also the wonder and glamour of this spot will sweep you off your own feet.