DGM

Home / Услуги / ИТ Консултации / Описание

Описание

DGM предоставя консултантски услуги на корпоративни клиенти, които искат да се възползват пълноценно от ползите на виртуализация и имат високи изисквания по отношение на надеждността, производителността и сигурността на информационните си системи. DGM съдейства на клиентите си в разработването на ИТ стратегия, която отговаря максимално на техните бизнес нужди, осигурява нови перспективи за бизнес развитие и подобрява тяхната конкурентоспособност.

С консултантските услуги на DGM нашите клиенти могат да ползват при необходимост ноу-хау и експертиза във всяка една област на ИТ.

Нашите консултантски услуги включват:

 • Одит и Оценка
 • Пилотни проекти и Доказване на концепция
 • Дизайн и Ре-инжинеринг
 • Изготвяне на RFPs и Управление на доставките
 • Внедряване и Управление на проекти
 • Миграция и Виртуализация (Бизнес приложения; ИТ инфраструктура)
 • Оптимизация и Развитие

Някои от сферите, в които консултираме нашите клиенти са:

 • Виртуализация (Инфраструктура, Сървъри, Дискови масиви, Десктоп и др.)
 • Облачни компютърни услуги
 • Консолидация (Информационни центрове, Инфраструктура)
 • Непрекъснатост на бизнеса
 • Информационна сигурност
 • Оптимизиране на ИТ
 • ИТ стратегия (Изготвяне и преглед)