DGM

Home / Услуги / ИТ управление и поддръжка / Защо DGM

Защо DGM

Технологичен експерт

Голям екип от сертифицирани специалисти, стотици успешно завършени проекти, над 10 години опит в ИТ и виртуализационните технологии, здрави технологични партньорства с лидерите в индустрията, текущи R&D проекти за изследване на иновативни хибридни архитектури и подходи – всичко това води до едно – вие сте спокойни, знаейки, че сте в ръцете на експерт.

Всеки проблем има решение

Екипа на DGM е винаги готов да помогне и се отнася с всеки нов проблем като със следващото вълнуващо предизвикателство. Дали благодарение креативните нестандартни решения, на своя директен контакт до развойните отдели на софтуерните доставчици, или просто на фанатичната убеденост, че няма нещо, на което да не може да му се намери решение, специалистите на DGM са решили не един проблем, който е бил обявен за невъзможен за решаване!

Всеки клиент е важен за нас

За да управляваме ефективно Информационните технологии и да ги развиваме, така че те да решават конкретни бизнес проблеми и да носят конкурентни предимства, за нас е важно да сме запознати с технологичните и бизнес предизвикателствата пред нашите клиенти. Всеки един клиент на DGM има личен технически и търговски акаунт мениджър.

Клиентите са наши партньори

В DGM ценим нашите клиенти, те са наши партньори и ние винаги правим всичко възможно за тях. Ние сме готови да подадем информация и контакт за нова бизнес възможност, да отделим необходимото време, за да анализираме основните причини на даден проблем или да разучим нова подходяща за клиента ни технология. В DGM имаме партньори, с които сме заедно, от самото основаване на фирмата.

Ние стриктно изпълняваме нашите ангажименти

В DGM ползваме Система за сервизно обслужване с ясни и автоматизирани процедури за ескалация организирани съгласно ITIL и в съответствие с най-добрите световни практики. За да постигнем постоянен контрол на качеството на гарантираните сервизни параметри, ние постоянно следим как се разрешават отделните инциденти.

Ние управляваме знанието

DGM разполагам с модул за Управление на знанието (Knowledge Management) като част от Системата за сервизно обслужване. След приключване на инцидент, той се категоризира допълнително с ключови думи и се записва в Базата от знания (Knowledge Base). По този начин информацията за проблема и неговото разрешаване се ползва за по-бързото разрешаване на същия или сходен инцидент, ако отново възникне такъв.