DGM

Home / Услуги / ИТ управление и поддръжка / Описание

Описание

DGM притежава собствен денонощен център за поддръжка на клиенти и предоставя услугите проактивен мониторинг, управление и поддръжка на Информационните технологии с гарантирани параметри на обслужване (SLA).

Екипът от специалисти на DGM би могъл да поеме изцяло управлението на Информационните технологии в една организация, да поеме ролята на второ ниво на поддръжка при наличието на собствен ИТ персонал или да отговаря за изпълнението на конкретна задача като предостави експертни знания в дадена област.

Услугите на DGM могат да бъдат пригодени да отговорят на нуждите на всяка една организация като и осигурят високо качество на ползваните ИТ услуги, предвидими разходи и добро управление на ИТ.

Услугата Виртуална ИТ инфраструктура на DGM е с включена поддръжка на предоставените виртуалната инфраструктура и сървъри. Клиентите, които използват тази услуга обикновено се възползват от нашите услуги по ИТ управление и поддръжка, за да делегират ангажимента за приложенията инсталирани върху виртуалните сървъри, мрежовата инфраструктура или друг аспект на Информационните технологии, които ползват.

Характеристики

 • 24x7x365 Управление и поддръжка (дистанционна и на място)
 • 24x7x365 Проактивен мониторинг
 • Гарантирано със SLA време на реакция и отстраняване на проблем
 • Персонален мениджър по продажбите.
 • Персонален технически мениджър
 • 3 нива на поддръжка: Ниво 1 / Ниво 2 / Ниво 3 (екип по дизайн и внедряване)
 • Екип от сертифицирани експерти, които могат да се справят с проблеми от всеки аспект от ИТ
 • ITIL съвместима Система за сервизно обслужване
 • Уеб портал с възможност за следене на статус на инцидентите
 • Множество комуникационни канали (уеб портал/ E-мейл / Кол-център)
 • Ясни и автоматизирани процедури за ескалация