DGM

Home / За нас / Център за поддръжка

Център за поддръжка

DGM притежава собствен денонощен център за поддръжка на клиенти и предоставя услугите проактивен мониторинг, управление и поддръжка на Информационните технологии с гарантирани параметри на обслужване (SLA).

За да гарантираме изпълнението на поетите SLA ангажименти ние имаме внедрена система за сервизно обслужване с автоматизирани процедури за ескалация на инциденти. В системата за сервизно обслужване клиентите ни могат да проследят техните инциденти и параметри на обслужване: време за реакция, време за разрешаване на проблем, QoS, надеждност. Всеки сложен проблем, който сме разрешили е класифициран и записан в модул с база данни в система за сервизно обслужване, като по този начин подобряваме нашата ефективност, при повторно появяване на подобен проблем.

Работните процеси в центъра за клиентска поддръжка са организирани в съответствие с ITIL и най-добрите практики в областта. Налични са следните процеси: Change Management, Event Management, Incident Management, Problem Management, Request Fulfillment, Access Management

Характеристики

 • 24x7x365 Управление и поддръжка (дистанционна и на място)
 • 24x7x365 Проактивен мониторнг
 • Гарантирано със SLA време на реакция и отстраняване на проблем
 • Персонален мениджър по продажбите.
 • Персонален технически мениджър
 • 3 нива на поддръжка: Ниво 1 / Ниво 2 / Ниво 3 (екип по дизайн и внедряване)
 • Екип от сертифицирани експерти, които могат да се справят с проблеми от всеки аспект от ИТ
 • ITIL съвместима Система за сервизно обслужване
 • Уеб портал с възможност за следене на статус на инцидентите
 • Множество комуникационни канали (уеб портал/ E-мейл / Кол-център)
 • Ясни и автоматизирани процедури за ескалация

Комуникационни канали

Support BG

Достъпност и интерфейси

Канал Източник Вид интерфейс На разположение
Автоматичен инцидент/събитие Система за наблюдение E-mail / SNMP API 24 х 7 х 365
Автоматичен инцидент/събитие Външна система E-mail / SNMP API 24 х 7 х 365
Заявка по телефон или факс Представител на потребител / клиент Експерт на дежурство 24 х 7 х 365
e-мейл заявка Представител на потребител / клиент Експерт на дежурство 24 х 7 х 365
Заявка през уеб портал Представител на потребител / клиент Уеб портал за самообслужване 24 х 7 х 365
Персонална заявка на място Представител на потребител / клиент Експерт на място Зависи от работното време на клиента
Заявка, която е договорена по време на среща Представител на потребител / клиент Експерт на място Зависи от работното време на клиента
Планирана или насрочена дейност Представител на клиента.  График Ръководител на проект. Ръководител на екип. Експерт Зависи от работното време на клиента