DGM

Home / За нас / Основни проекти

Основни проекти

Референтен списък с някои наши актуални значими проекти

Енерго-Про (2012-до момента)

Анализ и оценка на съществуващия хардуер и софтуер, анализ на съществуващите бизнес приложения и операции. Проектиране на системна архитектура, доставка и внедряване на нова корпоративна ИТ инфраструктура (Над 160 виртуални сървъра, над 1200 виртуални работни станции). Разделяне и миграция на над 30 критични бизнес приложения от 3 отделни дейта центъра в Европа към новата ИТ инфраструктура. Всички дейности са приключени за по-малко от 6 месеца. Действащ договор с гарантирано ниво на обслужване (SLA) за 24x7x365 проактивно наблюдение, ИТ управление и поддръжка. DGM действа в ролята на Директор „Информационни технологии“ на Енерго-про.

ВМ Финанс Груп (2007-до момента)

Дизайн на системна архитектура, системна интеграция и SLA поддръжка в режим 24x7x365. Първи vCloud базиран виртуален частен облак (VMware / DataCore) в България с 2 active/active дейта центъра (1 х географски разпръснат SQL клъстер, 1 х географски разпръснат VMware клъстер , 4 х синхронно репликирани системи за съхранение на данни (над 30 ТВ).

Енемона (2012-до момента)

Дизайн, планиране, миграция, оптимизиране на производителността и SLA поддръжка на виртуална ИТ инфраструктура с над 25 виртуални сървъра.

Уеб медия груп (2010-до момента)

Дизайн, планиране, миграция, оптимизиране и SLA поддръжка на виртуална ИТ инфраструктура, използвана от някои от най-посещаваните български сайтове: news.bg, finance.news.bg, money.bg, topsport.bg, lifestyle.bg, ibox.bg. Уеб сайтове и портали, редактиращи системи, CMS, CRM и системи за управление на банери.

Бенчмарк груп (2009-до момента)

Дизайн, планиране, миграция, оптимизиране и SLA поддръжка на виртуална ИТ инфраструктура на платформа за онлайн търговия в реално време, частен шлюз към Българската фондова борса. Постоянна поддръжка на виртуалния частен облак, операционните системи и приложения с време за реакция през работните часове в рамките на 15 минути. Автоматизирано възстановяване при срив на връзката между Виртуалния Дейта Център и Фондовата борса.

БТК / Виваком (2008-2009)

Проект за планиране на капацитет и консолидиране на дейта центрове (над 160 сървъра, 3 дейта центъра)

Министерство на вътрешните работи (2009)

Проектиране на първия държавен частен облак за 2000 потребители (изпълнен през 2011 от друга компания).

Министерство на вътрешните работи (2009)

Проектиране и внедряване на нова централизирана ИТ инфраструктура за пътна полиция.

Български пощи (2011-до момента)

Проектиране и изграждане на облачна инфраструктура за 6000 потребителя.

MKB Юнионбанк (2012)

Миграция на основните банкови и CRM системи към нова централизирана платформа и нова версия на Oracle базата данни.

Национален статистически институт (2011-до момента)

24x7x365 SLA поддръжка (сървърна платформа, 2 дейта центъра).