DGM

Home / За нас / Виртуален Дейта Център

Виртуален Дейта Център

DGM притежава и управлява собствена хардуерна платформа, разположена в дейта център Клас А и използваща редица технологии за виртуализация на сървъри, дискови масиви и мрежова инфраструктура от най-висок клас. Ние наричаме виртуализираната си хардуерна платформа „Виртуален дейта център“.

Нашият Виртуален дейта център ни позволява да предоставяме услуги от корпоративно ниво, с ненадминато качество, надеждност и с наличност повече от 99.99%. Услугата ни Виртуална ИТ инфраструктура работи върху нашия Виртуален дейта център и наследява всички предимства на системната му архитектура. Всеки виртуален сървър има следните функционалности:

  • Висока степен на наличност (High Availability)
  • Динамично разпределяне на ресурси
  • Двойно резервирано дисково пространство (RAID + Storage Array Synchronous Mirroring)
  • Двойно резервиран достъп до дисковото пространство (Multi-pathing)
  • Двойно резервирана мрежова свързаност (Trunk LAN ports)
  • Двойно резервирана Интернет услуга (множество независими ISP)
  • Firewall и IPS (Система за предпазване от атаки) Edge Protection
  • Снимка на виртуалния сървър (Virtual Server Snapshots) при поискване
  • Мониторинг на статуса на виртуалния сървър
  • Мониторинг на използването на ресурси

Ние разполагаме със собствен екип за техническа поддръжка, който в режим 24x7x365 наблюдава, управлява и поддържа платформата на Виртуалния дейта център.