DGM

Home / За нас / Опит на екипа

Опит на екипа

Нашият екип от професионалисти е най-ценният ни актив. По-долу можете да намерите списък с някои от най-значимите постижения на DGM:

Партньорства

 • Първи сертифициран VMware доставчик на услуги в България;
 • Първи сертифициран DataCore доставчик на услуги в България;
 • Първи бета тестер на продуктите на VMware и DataCore в България.

Виртуализация и облачни технологии

 • Първи виртуален частен облак (дизайн и изграждане) в България през 2007 г.;
 • Първи доставчик на облачни услуги (IaaS, PaaS) в България през 2008 г.;
 • Първи корпоративен проект за консолидация в България през 2008 г. (3x Дейта центъра, 160+ сървъра).

Управление и поддръжка на ИТ

 • Управление и поддръжка на ИТ за компании с над 3000 служители;
 • Управление на проект за проектиране, доставка и внедряване на нова корпоративна ИТ инфраструктура, ИТ разделяне и миграция на 30+ критични за бизнеса приложения от 3 различни дейта центъра в Европа към новата платформа. Проектът е завършен за по-малко от 6 месеца.

ИТ Консултации

 • Проектиране, доставка и внедряване на ИТ инфраструктура с над 200 виртуални сървъра;
 • Проектиране, доставка и внедряване на ИТ инфраструктура с над 1 200 виртуални десктопа;
 • Проектиране, доставка и внедряване на частна облачна инфраструктура за над 6 000 потребителя;
 • Извършени над 10 ИТ одита за банки, държавни институции и големи корпорации.

Научно-изследователска и развойна дейност

 • Участие в Европейски R&D проекти за изследване на иновативни хибридни архитектури и подходи за предоставяне на високо-производителни изчислителни решения;
 • DGM работи директно с научно-изследователските екипи на VMware и DataCore като им осигурява обратна връзка за реални пазарни потребности.