DGM

Home / За нас / Виртуален Дейта Център / Характеристики и ползи

Характеристики и ползи

how to write an essay in english cambridge freeessaywriter.org how to write notes

Списък с уникалните функционалности, внедрени в нашия Виртуален дейта център.

Високоскоростно кеширане (High Speed Caching)

 • Повишава производителността на дисковите масиви
 • Ускорява Вх/Изх операции на дискови масиви
 • Използва процесорите и паметта на DataCore х86 сървърите, като мощен и евтин „мега – кеш“
 • Предвижда следващите блокове за четене и обединява записите, за да се избегне чакането на дисковете

В процеса на виртуализиране на дисковите масиви софтуерът на DataCore ускорява четеното и записването, използвайки мощните процесори и големия обем памет на х86-64 сървърите, върху които е инсталиран. Всеки DataCore сървър може да бъде конфигуриран с до 1 Терабайт кеш, позволявайки му да обработва заявките от дисковите масиви със скоростта на електронната памет. Кеширането разпознава I/O модела, и предвижда кой е следващият блок, който трябва да бъде записан от бек-енд дисковете в оперативната памет. По този начин следващата заявка може да бъде изпълнена значително по-бързо от паметта, а не да се чакат бавните механични дискове.

DataCore кешът е по същество кеш от първо ниво с време за достъп по-малко от 20 микросекунди, докато времето за достъп на използвания в дисковите масиви кеш e от порядъка на стотици микросекунди. Двата кеша имат за цел да намалят далеч по-дългото време за достъп на физическите дискове, което е в рамките на 4000 до 6000 микросекунди.

По-долу е представена производителността, на различните нива дисково пространство (виртуални дискови пулове) във Виртуалния дейта център на DGM, след използването на DataCore High Speed Caching:

Ниво Дискове RAID Пикови IOPS
Физически дискове
DataCore
Ускорение на IOPS
Пикови IOPS
Виртуални пулове
Ниво 0 SSD RAID 1+0 200 000 IOPS Прибл. 10% 220 000 IOPS
Ниво 1 FC 15K RAID 1+0 10 000 IOPS Прибл. 200% 20 000 IOPS
Ниво 2 SAS 10K RAID 1+0 10 000 IOPS Прибл. 200% 20 000 IOPS
Ниво 3 SAS 7.2K RAID 1+0 4 200 IOPS Прибл. 300% 12 000 IOPS
Ниво 4 SAS 7.2K RAID 5 1 500 IOPS Прибл. 300% 4 500 IOPS

Синхронна репликация (Sync Mirroring/High-Availability)

 • Репликация в реално време на входно/изходните операции за осигуряване висока степен на наличност
 • N+1 резервирана мрежова архитектура за постигане на непрекъсната наличност
 • Елиминира риска единична повреда на SAN-a или дисковия масив да прекъсне услугата
 • Подобрява надеждността, давайки възможност за синхронна репликация между два независими и географски разпределени дискови масива
 • Клонираните виртуални дискове се държат като един, многопортов споделен масив, като автоматично се актуализират двете копия едновременно

Използвайки синхронизираната репликация на DataCore освен стандартната RAID защита, ние гарантираме, че всеки бит данни е двойно подсигурен чрез SAN-базирана синхронна репликация между два независими и отделени дискови масива

Когато става въпрос за технология за гарантиране непрекъснат достъп до дискови масиви, на първо място трябва да се спомене синхронната репликация. Тя управлява входно/изходното репликиране на данни в реално време, като по този начин осигурява най-високо ниво на наличност. Записвайки синхронно данните на две места, ползвайки multipath I/O (MPIO) или Asymmetric Logical Unit Access (ALUA) тя елиминира възможността единична повреда на оборудване да прекъсне услугата.

Автоматично приоритизиране (Policy-Based Auto-Tiering)

 • Автоматична прозрачна миграция на най-натоварените блокове от данни между различни по производителност дискови масиви
 • Автоматично се адаптира за да осигури необходимата производителност на най-сериозно натоварените блокове данни
 • Автоматично разпознава най-натоварени „hot-spots“ във файловете и базите данни
 • Работи на sub-LUN ниво за най-добра прецизност

Тази функционалност следи натоварването на дисковата система и осигурява автоматична прозрачна миграция на най-натоварените блокове от данни между различни по производителност дискови масиви, така че да се осигури максимално качество на услугите за клиентите. По този начин се избягват т.нар. „Hot Spots” – най-натоварените блокове от виртуалните дискове се държат върху най-бързите физически дискови масиви (Enterprise SSD дискове), за да се гарантира висока производителност, а по-малко натоварените блокове се местят върху дискови масиви с по-ниска производителност (10/15K FC HDDs, 7.2K SAS HDD).

Онлайн снимка (Online Snapshots)

 • Бърз запис на моментно състояние
 • Бързо възстановяване към добро работно състояние
 • Без необходимост да се осигури време за архивиране
 • Осигуряване на „живо“ копие на средата за анализ, развитие и тестване
 • Интеграция с Майкрософт VSS и VMware vCenter

След като веднъж сте опитали Online Snapshot, няма да можете да живеете без него. Тази функционалност предоставя „моментна снимка“ на дадено добро работно състояние, която може да бъде използвана за редица цели, без да е необходимо да осигурявате дълги интервали от време за да премине процеса на архивиране. Тя може да ви осигури точка за възстановяване, за да премахнете дадена софтуерна поправка или да възстановите изтрит файл. Може да се използва и като входяща информация за извършване на бизнес анализи. Обикновено се използва и за проверка на нови софтуерни подобрения във фаза на тестване и разработка преди да бъдат вкарани в употреба.

„Снимките“ са безценен инструмент при клонирането на работещи системи за осигуряване на идентични нови сървъри или нови виртуални десктопи. Въпреки, че Online Snapshots са нещо обичайно при операционните системи, сървърните хипервайзори, бекъп софтуера и дисковите масиви, правенето им на SAN ниво дава някои съществени предимства. Няма значение какъв е инсталираният на сървъра софтуер, не консумирате от ресурсите му, а и отпада необходимостта дисковите масиви да са взаимно съвместими.

Постоянна защита на данни и възстановяване (CDP)

 • Връщане към по–ранна точка във времето, без да са правени изрични архиви
 • Връщане обратно към произволна точка във времето в рамките на 48 часа
 • Запис и времеви отметки на всички входно/изходни операции направени върху избран виртуален диск
 • Отпада необходимостта от спиране и прекъсване на работата на приложенията
 • Лесен за стартиране и възстановяване от него

Организациите често имат нужда да отменят някои направени промени, които имат нежелани последици за техния бизнес. Промените могат да бъдат в следствие на грешка или те могат да бъдат съпътстващ резултат от вирус или друг зловреден софтуер.

Връщане обратно към последната снимки (snapshots) или архив може да означава загуба на значителен брой промени, които са направени преди да възникне проблема. Постоянната защита на данните (CDP) осигурява елегантен начин за възстановяване в даден момент от времето, който е в интервала между направените отделни снимки (snapshots) или архиви.

Функцията ви дава възможност да ползвате нещо като undo бутон. CDP постоянно записва и отбелязва с времеви маркери всяка входно/изходна операция, извършвана върху определен виртуален диск, позволявайки ви да се върнете назад до точка във времето по ваш избор в рамките на период от 48 ч.

Висока степен на наличност (High Availability)

Постоянно наблюдение на виртуалните сървъри в пула и автоматичен рестарт на виртуалните машини на алтернативен работещ сървър в случай на хардуерна повреда. Автоматичният рестарт на виртуални машини осигурява висока степен на наличност на приложения.

Дистрибутиран график на ресурсите (DRS)

DRS непрекъснато следи виртуалните машини и физическите сървъри и динамично разпределя, спрямо дефинираните бизнес приоритети, наличният изчислителен капацитет към моментните изисквания на приложенията.

Everything You Should Be Aware of Dubai Escorts

Professional Dubai escort is a great alternative for those who are looking for love and love in Dubai. Dubai has some of the most gorgeous places in the world, which means that every tourist and expatriate will find their ideal one. Meeting someone new through an Dubai date could become the beginning of something truly interesting and lasting in your life. Dubai Escorts are offered for women or for gay women and men who want to avoid marriage. Dubai has a growing need for beautiful and exotic specialization in escorts for exotic dates. The cosmopolitan center of the globe, Dubai people want to be recognized and seen. There are many high-end exotic escorts available that can offer a sexual experience and fulfill your fantasies. You can have an unforgettable moment with the person you want to be with by booking one of the most charming and gorgeous young Dubai females, or homosexual or bisexual sexual escorts. High class escorts in Dubai offer a higher level of professionalism. You will be able to feel their professionalism the moment you have sat down with them. Your partner and you are sure to feel comfortable when they’re skilled in dealing with people. Your partner will feel relaxed and comfortable after spending a few hours with a high class escort in Dubai. Numerous couples have hired a expert escort of the highest quality for their formal or business travels. There are other factors to consider in deciding on the most suitable one. The most well-known and well-known options include Call girls, Dubai girls, and Dubai tiny girls. Services offered by these young women can be customized to satisfy all personal needs and requests. They have the capability of understanding and accommodating to men’s needs. There are many types of call girl options. There are some Dubai girls, escorting in the shape of jumeirah girls, will meet your every need, whether it is searching for a casual relationship or a longer-term relationship. indian escorts Petite girls in the form of a jumeirah girls or Dubai petite girls could bring a new dimension to your life by adding a small amount of height. They are highly sought after by many men and couples. They’re highly attractive and attractive, and can help you attract the perfect man. An Dubai escort girl or a Jumeirah girls is the perfect option for a traditional person who doesn’t like showing excessive skin. If you’re looking for a thrill, Dubai escorts can offer one of the most luxurious in class, luxury and sophistication. Dubai is the best location to go out for a night of dancing with the most talented men in town or to simply enjoy a relaxing time with loved ones. The vibrant culture, gorgeous beaches, and the luxurious lifestyle all help to create Dubai the most luxurious city around the globe for excursions.