DGM

Home / За нас / Виртуален Дейта Център / Характеристики и ползи

Характеристики и ползи

Списък с уникалните функционалности, внедрени в нашия Виртуален дейта център.

Високоскоростно кеширане (High Speed Caching)

 • Повишава производителността на дисковите масиви
 • Ускорява Вх/Изх операции на дискови масиви
 • Използва процесорите и паметта на DataCore х86 сървърите, като мощен и евтин „мега – кеш“
 • Предвижда следващите блокове за четене и обединява записите, за да се избегне чакането на дисковете

В процеса на виртуализиране на дисковите масиви софтуерът на DataCore ускорява четеното и записването, използвайки мощните процесори и големия обем памет на х86-64 сървърите, върху които е инсталиран. Всеки DataCore сървър може да бъде конфигуриран с до 1 Терабайт кеш, позволявайки му да обработва заявките от дисковите масиви със скоростта на електронната памет. Кеширането разпознава I/O модела, и предвижда кой е следващият блок, който трябва да бъде записан от бек-енд дисковете в оперативната памет. По този начин следващата заявка може да бъде изпълнена значително по-бързо от паметта, а не да се чакат бавните механични дискове.

DataCore кешът е по същество кеш от първо ниво с време за достъп по-малко от 20 микросекунди, докато времето за достъп на използвания в дисковите масиви кеш e от порядъка на стотици микросекунди. Двата кеша имат за цел да намалят далеч по-дългото време за достъп на физическите дискове, което е в рамките на 4000 до 6000 микросекунди.

По-долу е представена производителността, на различните нива дисково пространство (виртуални дискови пулове) във Виртуалния дейта център на DGM, след използването на DataCore High Speed Caching:

Ниво Дискове RAID Пикови IOPS
Физически дискове
DataCore
Ускорение на IOPS
Пикови IOPS
Виртуални пулове
Ниво 0 SSD RAID 1+0 200 000 IOPS Прибл. 10% 220 000 IOPS
Ниво 1 FC 15K RAID 1+0 10 000 IOPS Прибл. 200% 20 000 IOPS
Ниво 2 SAS 10K RAID 1+0 10 000 IOPS Прибл. 200% 20 000 IOPS
Ниво 3 SAS 7.2K RAID 1+0 4 200 IOPS Прибл. 300% 12 000 IOPS
Ниво 4 SAS 7.2K RAID 5 1 500 IOPS Прибл. 300% 4 500 IOPS

Синхронна репликация (Sync Mirroring/High-Availability)

 • Репликация в реално време на входно/изходните операции за осигуряване висока степен на наличност
 • N+1 резервирана мрежова архитектура за постигане на непрекъсната наличност
 • Елиминира риска единична повреда на SAN-a или дисковия масив да прекъсне услугата
 • Подобрява надеждността, давайки възможност за синхронна репликация между два независими и географски разпределени дискови масива
 • Клонираните виртуални дискове се държат като един, многопортов споделен масив, като автоматично се актуализират двете копия едновременно

Използвайки синхронизираната репликация на DataCore освен стандартната RAID защита, ние гарантираме, че всеки бит данни е двойно подсигурен чрез SAN-базирана синхронна репликация между два независими и отделени дискови масива

Когато става въпрос за технология за гарантиране непрекъснат достъп до дискови масиви, на първо място трябва да се спомене синхронната репликация. Тя управлява входно/изходното репликиране на данни в реално време, като по този начин осигурява най-високо ниво на наличност. Записвайки синхронно данните на две места, ползвайки multipath I/O (MPIO) или Asymmetric Logical Unit Access (ALUA) тя елиминира възможността единична повреда на оборудване да прекъсне услугата.

Автоматично приоритизиране (Policy-Based Auto-Tiering)

 • Автоматична прозрачна миграция на най-натоварените блокове от данни между различни по производителност дискови масиви
 • Автоматично се адаптира за да осигури необходимата производителност на най-сериозно натоварените блокове данни
 • Автоматично разпознава най-натоварени „hot-spots“ във файловете и базите данни
 • Работи на sub-LUN ниво за най-добра прецизност

Тази функционалност следи натоварването на дисковата система и осигурява автоматична прозрачна миграция на най-натоварените блокове от данни между различни по производителност дискови масиви, така че да се осигури максимално качество на услугите за клиентите. По този начин се избягват т.нар. „Hot Spots” – най-натоварените блокове от виртуалните дискове се държат върху най-бързите физически дискови масиви (Enterprise SSD дискове), за да се гарантира висока производителност, а по-малко натоварените блокове се местят върху дискови масиви с по-ниска производителност (10/15K FC HDDs, 7.2K SAS HDD).

Онлайн снимка (Online Snapshots)

 • Бърз запис на моментно състояние
 • Бързо възстановяване към добро работно състояние
 • Без необходимост да се осигури време за архивиране
 • Осигуряване на „живо“ копие на средата за анализ, развитие и тестване
 • Интеграция с Майкрософт VSS и VMware vCenter

След като веднъж сте опитали Online Snapshot, няма да можете да живеете без него. Тази функционалност предоставя „моментна снимка“ на дадено добро работно състояние, която може да бъде използвана за редица цели, без да е необходимо да осигурявате дълги интервали от време за да премине процеса на архивиране. Тя може да ви осигури точка за възстановяване, за да премахнете дадена софтуерна поправка или да възстановите изтрит файл. Може да се използва и като входяща информация за извършване на бизнес анализи. Обикновено се използва и за проверка на нови софтуерни подобрения във фаза на тестване и разработка преди да бъдат вкарани в употреба.

„Снимките“ са безценен инструмент при клонирането на работещи системи за осигуряване на идентични нови сървъри или нови виртуални десктопи. Въпреки, че Online Snapshots са нещо обичайно при операционните системи, сървърните хипервайзори, бекъп софтуера и дисковите масиви, правенето им на SAN ниво дава някои съществени предимства. Няма значение какъв е инсталираният на сървъра софтуер, не консумирате от ресурсите му, а и отпада необходимостта дисковите масиви да са взаимно съвместими.

Постоянна защита на данни и възстановяване (CDP)

 • Връщане към по–ранна точка във времето, без да са правени изрични архиви
 • Връщане обратно към произволна точка във времето в рамките на 48 часа
 • Запис и времеви отметки на всички входно/изходни операции направени върху избран виртуален диск
 • Отпада необходимостта от спиране и прекъсване на работата на приложенията
 • Лесен за стартиране и възстановяване от него

Организациите често имат нужда да отменят някои направени промени, които имат нежелани последици за техния бизнес. Промените могат да бъдат в следствие на грешка или те могат да бъдат съпътстващ резултат от вирус или друг зловреден софтуер.

Връщане обратно към последната снимки (snapshots) или архив може да означава загуба на значителен брой промени, които са направени преди да възникне проблема. Постоянната защита на данните (CDP) осигурява елегантен начин за възстановяване в даден момент от времето, който е в интервала между направените отделни снимки (snapshots) или архиви.

Функцията ви дава възможност да ползвате нещо като undo бутон. CDP постоянно записва и отбелязва с времеви маркери всяка входно/изходна операция, извършвана върху определен виртуален диск, позволявайки ви да се върнете назад до точка във времето по ваш избор в рамките на период от 48 ч.

Висока степен на наличност (High Availability)

Постоянно наблюдение на виртуалните сървъри в пула и автоматичен рестарт на виртуалните машини на алтернативен работещ сървър в случай на хардуерна повреда. Автоматичният рестарт на виртуални машини осигурява висока степен на наличност на приложения.

Дистрибутиран график на ресурсите (DRS)

DRS непрекъснато следи виртуалните машини и физическите сървъри и динамично разпределя, спрямо дефинираните бизнес приоритети, наличният изчислителен капацитет към моментните изисквания на приложенията.