DGM

Home / За нас / Виртуален Дейта Център / Наличност

Наличност

Хардуерната платформа на DGM се помещава в клас А дейта център, който осигурява високо ниво на защита от бедствия и аварии, както и стабилни работни условия за оборудването. Всеки компонент от платформата е резервиран, за да се осигури висока степен на наличност на услугата. По този начин ние гарантираме непрекъсваемата работа на цялата платформа.

Компонент Коментар Наличност
Интернет услуги 2 доставчика на международен Интернет, 3 доставчика на български Интернет (peering) 99.99%
Хост клъстери N+2 резервираност (при отпадане на 2 хоста, капацитетът на останалите е достатъчен, за да поеме натоварването); vSphere HA / DRS / Storage DRS 99.99%
Хост сървъри Двойно захранване, двойно охлаждане, 2 отделни мрежови и 2 отделни SAN адаптера – 4 пътя към мрежовата инфраструктура, 4 пътя към SAN инфраструктурата 99.99%
Мрежови комутатори Двойно-резервиран Network Core / Distribution (2 x Nexus 5500 in Stack) Двойно-резервиран Network Host Access (2 x Nexus 2000 с 4 пътя към Core) 99.9995%
SAN комутатори Двойно-резервирана фабрика (2 x Brocade 6505)
Сторидж клъстери Двойно захранване, двойно охлаждане, 2 отделни мрежови и 6 отделни SAN адаптера – 4 пътя към мрежовата инфраструктура, 4 пътя към SAN инфраструктурата; Синхронна репликация на всички данни между два комплекта огледални дискови масиви, всеки от които е с конфигурирани защити на дисковете RAID 1+0 или RAID 5, в зависимост от Storage Tier-а. 99.99%
Дискови масиви Двойно захранване, двойно охлаждане, 2 отделни SAN адаптера – 4 пътя към SAN инфраструктурата и 4 пътя към виртуалните машини 99.99%
Мениджмънт и мониторинг Отделен vSphere Cluster с отделен vCenter, върху който работят всички софтуери и системи за мониторинг, мениджмънт и сигурност. 99.99%
Мениджмънт мрежа Отделна физическа мрежа с отделни мрежови комутатори за Out-of-band достъп до наличния хардуер, без зависимост от състоянието на хардуера (директна независима връзка до Management Processors на сървъри, дискови масиви Core / Distribution / Access мрежово оборудване, ePDU (управляемите захранващи разклонители в шкафовете), Environmental Monitoring системите. 99.5%
Системна архитектура Оборудването е разположено огледално в отделни шкафове, така че да е възможно спирането на 50% от хардуера, без това да прекъсне услугите на клиентите.
Информационен център DGM има Back-to-Back SLA с Class A Data Center, който гарантира 99.99% наличност на услугите. Нивото на наличност е постигнато чрез резервиране на техническата инфраструктура на информационния център:

  • N+1: Двойно външно захранване (2 трафопоста от 2 подстанции ВН по 2 независими кабелни линии, АВР на средно напрежение);
  • N+1: Три дизел генератора способни да осигурят резервно захранване за пълното натоварване на центъра за минимум 72 часа (и по-дълго при възможност за дозареждане на резервоара);
  • 2N+1: Две групи от по N UPS-системи допускащи повече от 1 повреда на UPS без прекъсване на захранването;
  • Двойна вътрешна електрическа инсталация и независими помещения за UPS-и, ГРТ електрически табла, кабелни линии от ГРТ до разпределителни табла и от тях до шкафовете с оборудване.
99.99%