DGM

Home / За нас / Партньори

Партньори

DGM е развила стратегически партньорства с ключови технологични лидери като VMware, DataCore и Microsoft и е работила през годините съвместно с тях в множество сложни проекти. В DGM вярваме, че дългосрочните партньорства гарантират дългосрочния успех.

Облачни услуги – партньори и сертификати

Предоставянето на облачни услуги за крайни клиенти е възможно единствено при използването на лицензи, придобити в рамките на програмата „Доставчик на услуги“ (Service Provider). Доставчици, които използват ОЕМ, Retail, Enterprise, IUR или NFR лицензи, за да предлагат облачни услуги са в нарушение на лицензионните правила и регулации и на българското законодателство в областта на авторско право и сродните му права.

 • Доставчик на услуги на VMware (VSPP)
  С програмата на VMware VSPP, доставчиците на услуги могат да използват продукти на VMware, за да предоставят облачни услуги на крайни клиенти.
 • Доставчик на услуги на DataCore (DCSPP)
  С програмата DataCore DCSPP доставчиците на услуги могат да използват продукти на DataCore, за да предоставят облачни услуги на крайни клиенти.
 • Доставчик на услуги на Microsoft (MS SPLA)
  С програмата Microsoft SPLA доставчиците на услуги могат да лицензират продукти на Microsoft, които клиентите им да инсталират в своята виртуална ИТ инфраструктура. На месечна база, клиентите заплащат само за използваните през предходния месец продукти.
 • Сертифициран Microsoft Mobility партньор (Authorized Microsoft Mobility Partner)
  Клиенти на програмата Microsoft Volume Licensing, възползващи се от предимствата на License Mobility, могат да използват своите лицензи върху нашата виртуална ИТ инфраструктура. Клиентите могат да прехвърлят своите лицензи в облака САМО когато доставчикът на облачни услуги е сертифициран Microsoft Mobility партньор (Authorized Microsoft Mobility Partner).

ИТ решения – партньори и сертификати

В DGM се стремим да постигнем възможно най-високо ниво на сертифициране с нашите партньори, за да сме сигурни, че нашите клиенти получават решения, отговарящи на най-високите стандарти в консултирането, проектирането, управлението и поддръжката.

 • Доставчик на корпоративни решения на VMware (VMware Enterprise Solution Provider)
 • Сребърен партньор на DataCore Software (DataCore Software Silver Partner)
 • Златен партньор на Microsoft (Microsoft Gold Partner)
 • Партньор по програма McAfee Security Alliance (McAfee Security Alliance Partner)