DGM

Home / Нашият подход / Индивидуален подход

Индивидуален подход

Без значение от мащаба или сферата на дейност на клиента, нашата отправна точка, когато проектираме и изграждаме решение, е да опознаем индивидуалните бизнес нужди и да анализираме и оценим съществуващия хардуер, софтуер и бизнес приложения. Ние използваме редица модерни средства, въпросници и процедури, за да съберем необходимата ни информация и прекарваме стотици часове годишно, за да я анализираме и да бъдем сигурни, че това което предлагаме е най-подходящото за клиента решение.

Всеки клиент на DGM има личен технически и търговски акаунт мениджър. Нашите експерти са винаги на разположение, в случаи че клиентите ни имат нужда от експертен съвет или някой, на който да делегират някой аспект от техните ИТ нужди – да планира и управлява проект, да прави дизайн и внедрява решение, да управлява и поддържа ИТ инфраструктура и т.н.