DGM

Home / About DGM / News & Events / News and Events / DGM opens tender procedure

DGM opens tender procedure

„Доставка и инсталиране на ДМА с 1 (една) обособена позиция”. Обособена позиция 1: „Доставка и инсталация на сървър за ERP/BPM система – 1 бр.”

Документация

Leave a Reply